tisdag 29 december 2009

Och Gud sade: Varde ljus!

Det internationella astronomiåret går mot sitt slut. Har skrivit några tidigare texter i ämnet, exempelvis här och här, och självfallet gjort den djupaste genomgången i boken. Jag tycker generellt att ämnet har fått ovänat liten uppmärksamhet i Sverige, kanske på grund av att det har hamnat lite i bakvattnet av Darwinåret som ju också infallit i år.

För att summera året och titta tillbaka på kunskapens utveckling sedan Galileis dagar är det förbluffande hur den kristna världsbilden har stärkts av den kosmologiska forskningen. Dagen har idag en längre artikel i ämnet, där Per Hammarström gör en läsvärd introduktion till frågan. För varje objektivt tänkande människa framstår Big Bang-teorin - som ju introducerades av prästen och fysikern George Lemaitre - som en enda stor bekräftelse på skapelseberättelsen i Första Mosebok. Den Stora Smällen kan ju i enkla ordalag beskrivas som den största explosion av ljus och energi som inträffat i universums historia. "Gud sade: varde ljus. Och det vart ljus"

Ju mer vi studerar universum och dess ursprung, desto större anledning till förundran och tillbedjan. Det är den främsta bilden vi har av Gud. Eller som fysikpristagaren George Smoot sammanfattade sin forskning om fördelningen av materia i det synliga universum: "fingeravtryck från Skaparen." Må fler människor våga välja den inställningen under året som kommer.

4 kommentarer:

 1. Det har faktiskt varit ganska så bra fart under astronomiåret i Örebro. Jag baxade ut och in en utställning på universitetet och var med och gav mitt förhandsstöd när en föreläsning i aulan var på gång. Den blev även till (var tyvärr icke där, pga sjukdom)och arrangerades av astronomiföreningen i staden
  - som har fått ett stort lokalt uppsving. Dessa skriver på
  http://www.orebroastronomi.se/aktiviteter.html

  "Med hjälp av ett interaktivt 3D-program besökte vi Venus, Jupiter och Saturnus innan vi gav oss ut bland stjärnorna. Gösta Gahm demonstrerade hur stjärnor föds i Vintergatans väldiga stoftmoln, och redovisade nya rön kring de små gasmoln som kallas globuletter. De visar sig kunna ge upphov till planeter utan sol - ensliga och mörka världar utan egen adress i universum"

  Den kan man säkert se även under 2010, med Professor Gösta Gahms hjälp !!

  R.Ö. Örebro

  SvaraRadera
 2. Roligt med offensiva astronomisatsningar i Örebro! Jag intervjuade förresten Gösta Gahm (var glad att jag stavade hans namn rätt) förra vintern tror jag det var, till en Dagenartikel om eventuellt liv på andra planeter. Han var inte så hoppfull som biologerna...

  SvaraRadera
 3. Samuel Johansson17 november 2011 08:05

  ”Genom tron förstår vi att världen har blivit formad/fullbordad genom ETT ord av Gud”

  ”I begynnelsen var ordet och… i ordet var liv”. Molekylärbiologin har på ett mycket övertygande sätt bekräftat sanningshalten i denna utsaga i Johannes evangeliums inledning och dess motsvarigheter i Första Moseboks skapelsebefallningar genom att visa att allt liv bygger på ordergivningen från kodorden i det kemiska språket DNA – alla livsformers minnesbank - till RNA, livets lydiga byggmästare som ser till att cellens fabriker, ribosomerna, bygger varje art och individ enligt arkitektens intentioner. Vi vet nu att redan big bang var havande med liv tack vare de givna naturkonstanterna och att vår planets initiala kemi var mottaglig och redo att föda; jordens jungfruliga hav befruktades av meteoriter bärande livets centrala molekyler, de fyra DNA-baserna (se The Murchison Meteorite) och hon födde snabbt livets grundform, cellen.

  DNA är en spiralformad dubbelkedja av sammanlänkade atomer av ett antal grundämnen, bl.a. kol, syre, väte och kväve som i olika kombinationer bildar de ordergivande molekylerna i DNA, s.k. baser. Om dessa livets huvudrollsinnehavare står det i Nationalencyklopedin: ”Ordningsföljden mellan dessa baser i kedjan utgör grunden för en informationskod, ett genetiskt språk, där alfabetet består av fyra bokstäver: A,T,G och C.” Som alltså är namnen på de informativa baserna som i långa sjok bildar livets ord, satser och budskap. De är livets kod, livets hemlighet. Ur de genetiska koderna springer livsformer fram som vore de resultaten av gudomliga befallningar à la Första Mosebok: ”Varde ros!” ”Lax bliv till!” ”Giraff spring fram!”.

  Men som bibeltroende person är det viktigt, avgörande, att få en viss biblisk utsaga bekräftad och förklarad av mer än ett bibliskt sanningsvittne och helst finna en nytestamentlig förklaring till det gammaltestamentliga bildspråket. En sådan förklaring finner vi i Hebreerbrevets elfte kapitel: ”Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ETT ord av Gud” Fullbordad genom ett ord, en sats, ett budskap. (Av grekiskans remati: ord, sats, budskap i singularis.)

  Varför refererar inte Hebreerbrevets författare uttryckligen till Första Moseboks sex dagar av många skapelsebefallningar? Jo, här förklaras, ja, uppenbaras, att alltsammans, hela skapelseverket, låg gömt i den första skapelsesatsen: ”Varde ljus!” (långt innan sol och måne framkallades). Eller som Paulus återger samma sats i 2Korinter.4:6: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret.” I den befallningen låg universum gömt som i ett frö, ett innehållsrikt frö ur vilket universum exploderat fram (en explosion som fortfarande pågår; expansionsfarten accelererar). I den satsen fanns all den information som behövdes för att fullborda världen. Inte minst den exakta kalibreringen av de naturlagar enligt vilka all världens fenomen – från galaxer till giraffer – funnit sina former när tiden, de rätta omständigheterna, varit inne för dem var och en att framträda.

  Och tack vare kosmologin vet vi nu att universum föddes i en ultrahet ljusexpansion, Big Bang, som visar att materia ursprungligen var ren energi i form av ljus – många miljarder grader heta fotoner, gluoner, kvarkar etc. som i våldsamma kollisioner fusionerade, sammangöts, till andra subatomära partiklar, såsom neutroner och protoner, vilka i sin tur med elektroner bildade atomer som väte och helium när universum svalnat tillräckligt.

  Och tack vare biologin, med början hos Linné och Darwin, anar vi nu hur liv och intelligens succesivt har evolverat ur materien enligt de naturlagar skaparen uttalade i universums födelseögonblick. Liv och intelligens är naturliga följder av materiens och energins/ljusets inneboende egenskaper och interaktioner med varandra (se exv. fotosyntesen, proteinsyntesen). DNA utgörs ju av grundmateria, grundämnen, atomer, sinnrikt kombinerade i miljarder molekyler till de koder allt liv bygger på. Så som det var bestämt.

  Ur ljus universum! Ur ord liv!

  Vänligen,
  Samuel Johansson.

  SvaraRadera