onsdag 16 maj 2012

Första utspelet av KLEO + spännande helg förväntas!

Dagen skriver idag om ett angeläget upprop för skydd av den i internationella konventioner grundade rätten för föräldrar att välja en utbildning för sina barn som står i överensstämmelse med deras filosofiska och religiösa övertygelse. Jag skriver under uppropet som ordförande för organisationen KLEO - presenterad i tidigare bloggpost - tillsammans med en rad andra kristna ledare från olika sammanhang.

Uppropets innehåll känns väldigt angeläget, inte minst för den kristna friskolesektorn, vars frihet att fungera som de konfessionella skolor vi är har beskurits på ett sätt som inte ligger i linje med de internationella överenskommelser som vi hänvisar till. Vi förväntar oss därför att lagstiftare och myndigheter drar lagen och dess tillämpning i riktning mot de konventioner som Sverige ratificerat och ställt sig under.

Nu under långhelgen är målet att det ska bli rätt så stilla här på bloggen. Vi har lyckats pussla ihop familjesituationen så att jag kan få möjlighet att åka ut i en stuga i skogen och jobba fokuserat i två dagar.

Om allt går som jag hoppas ska jag i nästa vecka ha färdigt ett första utkast till det jag hoppas ska kunna bli en större produkt. Nämligen en ny bok. I så fall med förhoppning om utgivning nästa år. Mer info om detta kommer senare, om projektet nu framskrider i förväntad takt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar