torsdag 3 september 2009

Appendix till min Gud & Darwin-artikel

Vill passa på att göra några kompletterande kommentarer till min artikel i dagens Dagen om kursen ”Varför skapade Gud Darwin?” som startar på Högskolan i Jönköping ikväll. Allt får som bekant inte plats på 4000 tecken tidningstext. Dessutom kapades min slutknorr (som jag iofs inte var helt nöjd med, klockan var halv tolv på kvällen när jag kom dit och det snurrade lite i skallen).

Först vill jag, precis som i boken, slå fast att jag inte tar någon ställning i frågan om hur Gud rent praktiskt gick tillväga när han skapade, men vill öppna dörren för all forskning som ärligt söker sanningen om verkligheten och hur den kommit till. För om Gud har skapat universum, livet och människan, har han också gett henne mandatet att använda sitt förnuft till att undersöka världen.

Med detta sagt ser jag ändå några problematiska inslag i kursen. Inte i den unisona uppbackningen av evolutionsteorin, det är ett vetenskapligt ställningstagande och utgör inget huvudproblem. Men en del av kursens huvudmål är att fördjupa förståelsen av relationen mellan religion och vetenskap, och i kursplanen (som är skriven av den ateistiske av de tre lärarna) kan man spåra en alltför tydlig udd mot dem som tror på en Skapare.

Det går också att resa frågetecken kring valet av litteratur, av fyra kursböckerna är åtminstone två av dem tydligt fientliga till religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet. Den tredje har jag inte läst och enbart en behandlar ett fruktbart samtal mellan de båda sätten att förklara världen. Och där är det kristna perspektivet representerat av CR Bråkenhielm, som varit tongivande i arbetet att helt byta ut den klassiska kristna antropologin när Svenska Kyrkan gjort helt om i sin syn på äktenskapet. Så inte heller han kan sägas vara någon självklar representant för en bred kristna grundsyn. Det finns gott om bra och mer neutralt hållna böcker i ämnet, synd att inte fler böcker valdes som kunde visa hur de två aspekterna kunde leva tillsammans i harmoni istället för konfrontation.

Många darwinister gör dessvärre just detta misstag, att blanda samman ett stöd för evolutionsteorin med ett totalt förkastande av allt vad gudstro heter. Något som Darwin själv knappast skulle ha ställt upp på. (Se min artikel på Newsmill i ärendet för en närmare analys.) De två kristna lärarna kommer säkerligen att göra en god insats i sina respektive delar av kursen. Men det kan vara svårt att nå fram en sund undervisning i en i övrigt mycket kritisk omgivning. I så fall är samtalet förstört redan innan det har startat. Här har kristna backat alltför mycket på alltför många områden. Det är hög tid för en stringent och frimodig apologetik.

Det positiva i sammanhanget är ändå att kursansvarige Sverker Johansson nu ”kommit ut” som bekännande ateist. Sverker är tveklöst en både skicklig och engegerad pedagog, dock med ett ibland väl tydligt patos mot skapelsetroende. När jag tog en liknande kurs för honom för ett antal år sedan sade han sig vara agnostiker, men som han nu själv sade under intervjun: ”Jag märkte själv att jag inte var neutral i debatten.” Och ja, det märkte studenterna också. Med en så vid definition av begreppet agnostiker skulle alla från påven till Christer Sturmark kunna räknas in i den agnostiska skaran. Och då blir begreppet knappast meningsfullt.

Jag brukar väl sällan hoppa högt över nyheten att människor blivit ateister. Men det är alltid något gott i sig när man vågar ta ställning och stå för sin åsikt, hellre än att gömma sig bakom till intet förpliktigande benämningar. Hoppas att studenterna i kursen vågar och får redskap att göra detsamma. Speciellt när det gäller en så filosofiskt och vetenskapligt trovärdig ståndpunkt som att en Skapare existerar.

2 kommentarer:

 1. Per !

  Der alltid intressant med dina inlägg, det doftar aktualitet och något fräsch över´t.
  Att kliva in på minerad mark, är inget Du tycks tveka inför - bra!
  Det där med Högskolan och Darwin, håller som bäst på att försöka förstå gamle Klaas Schilder (189o- 1952) tankar i boken/pdf filen "Christ and Culture". Där får jag veta något sant och bra (citat:) "...for life builds up the academy, but academy does not bulid up life. At best it can think about life. .....(s. 7)" då skall alla veta att Schilder knappast var anti-intellektuell, tvärom. Arbetar själv för övrigt i akademisk miljö, dock som s.k. teknisk personal och har "rattat" ljudet i en aula åt både raketfararen och humanisten Christer Fugelsand och Staffan Ullstand med sin föreläsning "Charles Darwin - född 1809 och fortfarande vid god vigör" under senaste året.
  Här är man rakt på och ganska så oblyga om vad man står för, vilket är helt OK.
  Frågan som uppstår är då var finns alla andra "Per Ewertar", som antagit utmaningen !??
  (Jag tycker nog att det finns alldeles för mycket (kristet) digitalt bloggtyckande utan riktigt ansvar och utan vision att förändra och nu ut i (akademi)världen !)

  Per Ewert smicker !?
  Nää, jag försöker bara vara uppriktig.......

  SvaraRadera
 2. BoP, Tack för uppmuntran! Vi är många som vill något mer, något sannare och mer äkta i svensk kristenhet och akademisk värld. En målsättning med den här bloggen (och boken också förstås) är inte i första hand att försöka tvåla till meningsmotståndare. Målet är snarare att inspirera och utmana andra att våga ta ställning, våga börja vägen hem till Faderns famn och bjuda andra med på vägen. Må vi fortsätta inspirera varandra så mycket vi kan!

  SvaraRadera