torsdag 1 juli 2010

Går in som skribent på Samvetsbloggen

Som ni kanske sett har ett brett spektrum av personer från kristenheten skrivit under det manifest för samvetsfrihet som offentliggjordes i förrgår. Fokus ligger på tre områden: människovärdet, äktenskapet samt samvets- och religionsfrihet. Samtliga områden där sekularisterna tagit allt större plats i samhället, och där hotet är att ytterligare utöka sitt inflytande, med åtföljande indragningar i de rättigheter som vi brukar anse tillhöra de mest grundläggande för människan.

www.samvetsfrihet.se kan du skriva under manifestet, skriva ut det och sprida det till andra. Till manifestet följer också en blogg under namnet Samvetsbloggen, som i skrivande stund har fem fasta skribenter: Stefan Gustavsson, Mats Tunehag, Nasrin Sjögren, Pella Poluha och så då även jag själv.

Det här ser jag som ett väldigt viktigt initiativ för att låta den kristna rösten höras i det offentliga samtalet, och det känns förstås roligt att kunna medverka på det här sättet. Ytterligare två framträdande kyrkoledare har sagt halvtomhalvt ja till att medverka, men deras medverkan är ännu inte spikad. Jag ser att de två förstnämnda skribenterna redan startat upp bloggandet i hög takt, så jag dröjer säkert ytterligare någon dag med mitt första inlägg. Jag planerar att fortsätta blogga här som vanligt, och med förhållandevis jämna mellanrum lägga ett inlägg även på Samvetsbloggen. Ibland är det möjligt att jag "dubblerar" inläggen även här, men huvudtanken är att inläggen ska vara unika på respektive håll, det beror nog en del på hur allmänt eller mer personligt innehållet är.

Sprid gärna budskapet om manifestet och Samvetsbloggen till andra, det tar alltid ett tag att börja få upp uppmärksamhet och debatt för en ny blogg. Men - som det heter i den gamla sången - verket framgång får, lätt blir bördan vår, om vi alla hjälpas åt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar