torsdag 16 juni 2011

Nästa episod i syndfrihetsföljetongen

Jag funderade härom dagen på om pressen kommer att följa upp fallet med prästen som inte ville höra talas om synd och offer. Det gjorde Dagen idag.

Jodå, vi får fortfarande avvakta domkapitlets eventuella dom (de ska ju ha något fog för att heta domkapitel kantänka...). Prästens chef och kyrkoherde har dock skrivit en klok replik: "Problemet med Ulla Karlssons resonemang är att det både förnekar människans synd och skuld därmed hennes ansvarighet och att Gud av kärlek gripit in för att vi - trots allt - ska kunna leva med höjt huvud och fullt ansvar. Allt annat vore ett "helvete", men det har vi i tron räddats från."

Där träffade han onekligen en relevant punkt. Vår mänskliga höghet utgörs ju till avsevärd del just av att vi betrotts med en moralisk insikt som säger oss att det finns objektivt gällande moraliska bud som vi själva kan välja att följa eller bryta mot. Att våra handlingar sedan också bedöms mot en måttstock som vi själva kan relatera till och acceptera är en del i samma storhet.

Så en präst som försöker sudda ut den skuld som likafullt finns där gör något som är svårt att beskriva som annat än tjänstefel. Om man vill vara petig kan man förstås samtidigt undra vad man i nästa andetag ska säga om den ansvarige kyrkoherde som låtit prästen arbeta och förkunna en sådan lära utan att sätta ner foten i tid. För inställningen är inte bara okristlig. Den är i lika hög grad o-mänsklig.

4 kommentarer:

 1. Det var gott att höra att hennes chef inte ställer upp på detta uttalande. Att kasta all skit på denna vilseledda människa är inte rätt. Vem släppte upp henne till prästvigning. Varför anställde denne Kyrkoherde henne etc. Det är ytterst en fråga om vad en Präst lär sig på pastoralinsitutet. Håll en kurs i kristen tro med henne och för sedan samtal om var hon har sin identitet, så borde man kunna hitta fram till det bästa sättet att gå vidare. Men det duger inte arr lämna henne att förkunna detta i Kyrkan.

  SvaraRadera
 2. "För inställningen är inte bara okristlig. Den är i lika hög grad o-mänsklig."
  Så detta innebär att alla icke troende alltså är en stor del omänskliga? Och då är alltså bara alla kristna som är mänskliga?
  Kom igen. En individ kan fortfarande se vad som är rätt eller fel utanför hagen.
  Samvetet talar för alla människor.

  SvaraRadera
 3. Käre anonym, du missförstår poängen (med flit?). Det jag vill påpeka är att förnekandet av synd eller moralisk skuld omyndigförklarar människan moraliskt. Vi blir offer för arv och miljö och tillåts inte själva ta ansvar för våra handlingar. Jag tror däremot att människan har förmåga att skilja mellan rätt och fel och hållas ansvariga för sina val. det tycker jag är en mänsklig inställning. För kristna, ateister och alla andra. / Per

  SvaraRadera
 4. Ingen flit här!
  Tänkte så här. Icke religiösa människor förnekar synden/tror inte på den och ser ingen särskild moralisk skuld. Och följer endast dit samvetet för dem.
  Sen om en människa skulle blunda inför något så universalt som cause and effect/karma så resulterar det endast i en illusion. Dem kommer ändå att påverkas av sina handlingar oavsett vad dem vill eller inte. Och vi tvingas till att ta ansvar eller ta priset.
  Missförstår jag fortfarande?

  SvaraRadera