torsdag 10 juni 2010

Att leva tills man dör

Jag har inte förrän nu på kvällen haft tid att läsa den första artikeln av sex i Dagens nya artikelserie om "Den goda döden" (Se där en till synes motsägelsefull rubrik som heter duga!). Anna Bieniaszewski Sandberg (jo, jag var tvungen att kopiera det polskklingande efternamnet) har skrivit den första artikeln, och jag förmodar även hela serien.

Jag vill minnas att hon även skrev den förra kortare artikelserien om Liv till varje pris?, som hade en mycket mer frågande inställning till om det verkligen är värt att hålla kvar en patient i livet i alla lägen. Slagsidan i de artiklarna gjorde mig något förundrad, men om den kommande artikelserien blir så bra som jag hoppas att den kan bli så har nog Dagen hittat en både föredömlig och seriös balansering av frågan. För det är inte alldeles självklart att till varje pris försöka hålla liv i en människa som har levt sitt liv. Men det borde vara minst lika självklart att sjukvårdens uppgift aldrig får bli att aktivt ta patienters liv. Den hospicerörelse som dagens vackert hållna skildring tar upp är ytterligare ett gott argument för att hjälpa människor att leva - ända tills de dör. Ser mycket fram emot att läsa resten av artikelserien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar