torsdag 22 september 2011

På gång: Vem tänder stjärnorna-kurs för smågrupper

Mitt förlag har i dagarna skickat ut ett erbjudande till församlingar som samarbetar med studieförbundet Bilda om möjligheten att starta samtalsgrupper utifrån min bok Vem tänder stjärnorna? Jag tror det skulle kunna bli ett väldigt givande upplägg att hjälpa troende och sökare in på en riktigt spännande resa genom livets allra största frågor.

Alphakursen är ju nutidens kanske allra effektivaste sätt att kommunicera och hjälpa människor att ta till sig det glada budskapet om Jesus. Men för många kan det vara ett alltför stort steg att gå in i frågor som den helige Andes gåvor och andra ämnen av kristet inifrånperspektiv som kursen tar upp. För dem kan en samtalsgrupp som tar sin utgångspunkt i varje människas existentiella frågor vara en enklare ingång till att fundera och börja närma sig ett ställningstagande.

Kanske känner du som bloggläsare att du skulle kunna fungera som ledare i en sådan grupp. Varför inte prata med din pastor och fråga om din församling skulle kunna hålla en Vem tänder stjärnorna-kurs. I utskicket beskrivs också att jag kan komma och hålla en inspirationsföreläsning i samband med kursstart. Om det här projektet faller i god jord vill jag hoppas och tro att det kan få beröra många människor på djupet. Ser fram emot en fortsatt spännande resa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar