torsdag 10 november 2011

Ger media en falsk eller sann bild av kristendom?

I nattens mörker mellan onsdag och torsdag funderar jag över en lite fascinerande koppling. Om publiceringstakten hållits gick min artikel om den tredje av samhällets sju grundpelare - Massmedia - på onsdagen på Världen Idags kultursida. Där tar jag bland annat upp den normalt sett klart kristendomskritiska mediebilden:

"Medielogiken bygger på att antal outtalade principer, inte sällan påverkade av just en marxistisk världsbild. En av dem lyder: ”Den svage har alltid rätt” – där sympatin nästan alltid hamnar hos den part som framstår som svagast. Principen är lika intuitivt lockande som den är moraliskt falsk, då den kan ursäkta nästan vad som helst. Den tycks dessutom cementerad vid 1800-talets slut, där kristendomen utgår från en schablonbild som imperialistisk, reaktionär och förtryckande.

En bärande journalistisk princip är saklighet, att på nyhetsplats låta olika åsikter få komma till tals och samtidigt granska alla sidor med samma skärpa. Men att enbart hänvisa till att man följer dessa principer är alltför naivt. Utifrån sin egen politiska och filosofiska grundsyn väljer varje redaktion ut de händelser som anses ha nyhetsvärde, samt ger en viss vinkel utifrån intervjufrågor, bildval, rubriksättning och så vidare.

Dessa faktorer sammantagna resulterar nästan regelmässigt i att när något slags oenighet kan skönjas mellan omvärld och bibeltroende kristendom riktar massmedia ryggradsmässigt udden mot den kristna sidan. I en tid när medias makt ökat, och där journalistkårens politiska åsikter skiljer sig från den övriga befolkningen blir resultatet att medierna långsamt puffar både politiken och befolkningen i samma sekulära riktning."

Samtidigt funderar jag över kvällens i de flesta avseenden klart belysande avsnitt av SVT:s Korrespondenterna som överraskande nog gick i rakt motsatt riktning, och visade just på att kristna faktiskt är världens mest förföljda grupp. Hoppet om en massmedievärld som öppet söker skildra verkligheten - även när kristna inte nödvändigtvis är the bad guys - kanske inte är helt ute ändå?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar