fredag 7 januari 2011

Snedvridet och snuttifierat om påvepredikan kring skapelsen

På temat "klart svag kosmologi" tar DN idag upp ett referat av påvens trettondagspredikan om skapelsen. DN skriver att om orsaken bakom universum: "En tillfällighet, säger de som tror på vetenskap. Guds handling, säger de kristna. Påven slår ihop teorierna och hävdar att Gud ligger bakom ”big bang”."

Dikotomin är naturligtvis sned på mer än ett håll här. Problem 1: Det ligger ingen motsättning mellan att a) tro på vetenskap och b) vara kristen. Till saken hör förstås den lilla men ack så pikanta detaljen att den som först lanserade Big Bang-teorin på 1920-talet var den belgiske fysikern Georges Lemaitre. Ja, han hade ett litet intressent fritidsintresse också. Han var katolsk präst.

Det skulle ju vara något oväntat om hans teori skulle tala mot hans gudstro, vilket DN:s referat tycks säga mellan raderna. De flesta menar ju tvärtom att Big Bang talar tydligt för en skapare, vilket också är en central del i min argumentation i Vem tänder stjärnorna.

Och problem 2: Det är inte de som "tror på vetenskap" som säger att universum uppstod av en ren tillfällighet. Det är materialisterna/ateisterna. Vi kristna säger istället att en sådan fantastisk händelse, att allting uppstod ur ingenting bätre förklaras av en aktiv handling av en allsmäktig Skapare. Vilket alternativ som verkar vetenskapligt och filosofiskt rimligast tycks inte svårt att avgöra om man inte redan på förhand har avfärdat möjligheten till Guds existens.

Frågan om hur universum uppstod är en vetenskaplig fråga. Frågan om varför är en metafysisk fråga. På den första torde kristna och ateistiska forskare komma till ganska lika slutsats (ja, nu var de flesta gudsförnekare i början klart raljerande över Lemaitres teori, eftersom de såg vartåt den pekade.) På den andra blir slutsatserna olika. Men att - som DN implicerar - mena att påven bara försökt trolla fram en slug kompromiss för att försöka behålla sin tro trots att vetenskapen skulle tala emot den är inte speciellt hederligt. Inte mot påven. Och definitivt inte mot seriös vetenskap.

Bättre då att stämma in i påvens ord, också citerade i Dagen: "När vi betraktar universum bjuds vi in att läsa in någonting djupt i det: skaparens visdom och den outtömliga kreativiteten hos Gud."

Edit: Ser förresten att Aftonbladet är lika raljerande/fördummande. Jag vill verkligen inte tro att deras kunskap om kristen filosofi eller vetenskapssyn är så grund som den korta artikeln gör gällande. Men man upphör inte att förvånas över vilken väldigt brist på vetenskaplighet man kan tänka sig att plocka fram för att försöka framställa den kristna tron i dålig dager. Det är inte svårt att tänka tanken att det kanske egentligen något annat som ligger bakom...

23 kommentarer:

 1. Det är bara de som tror på en gudomlig skapare som hävdar att ateister tror att universums tillkomst och livets uppkomst och utveckling är rena tillfälligheter.
  Jag är ateist, och jag tror dessa saker hände på grund av de fysikaliska och kemiska förutsättningar som förekommer universellt (så vitt vi vet). Visst har slumpen en viss påverkan inom evolutionen, men resultaten brukar vara ganska väl förankrade i livsmiljöns egenskaper.
  Jag tror inte jag hört någon ateist hävda att "big bang" (missvisande begrepp förresten) hände av en ren tillfällighet. Men många bibeltroende hävdar att det är det vi tror.


  Donk

  SvaraRadera
 2. Jag förmedlar enklast mina tankar kring dessa artiklar genom min blogg, med kommentarer:

  http://hakans-blogg.blogspot.com/2011/01/big-bang-med-guds-hand.html#links

  SvaraRadera
 3. Hej anonyme ateist - visst kan man som du påstå att "universums tillkomst och livets uppkomst och utveckling" berodde på "de fysikaliska och kemiska förutsättningar som förekommer universellt (så vitt vi vet)". Men i vilken bemärkelse förekommer några "fysikaliska och kemiska förutsättningar universellt" i avsaknad av ett fysiskt universum (oändligt stort eller oändligt komprimerat)?

  Jag kan dock tänka mej vissa LOGISKA förutsättningar som gäller oavsett det fysiska universums existens - men så är jag ju också teist och tror på satsen: "H-n tänkte, alltså är vi till."

  SvaraRadera
 4. Bara en tanke som slår mig:
  Är det inte lite väl långsökt att en gud skapar ett universum som typ 14 miljarder år sedan leder till en liten planet bland alla galaxer som det sedan skapas människor på.

  Och om vi nu är skapade efter guds avbild kan man ju fråga sig om avbilden var som våra förfäder primaterna, som vi är nu eller som framtida människo-arter kommer vara om säg 500.000 år.

  Finner det även klart främmande att en gud styr varenda liten partikel (och dess beståndsdelar) i hela universum "rätt" under så lång tid att det leder till där vi är idag. Det låter mer otroligt (i bemärkelsen ej troligt) än ett system som bara "lever sitt eget liv" och formas av tillfälligheter..

  SvaraRadera
 5. ..och vem skapade då gud? (att skapa ett väsen som kan skapa ett universum kräver minst sagt något special!!!)

  SvaraRadera
 6. ..för att inte tala om dennes skapare (att skapa ett väsen som kan skapa ett väsen som kan skapa ett universum är really something special!!)

  Alla religioner kan inte ha rätt. Men alla kan ha fel.

  SvaraRadera
 7. Komikern Jim Jefferies är inne på samma spår som en av de andra anonyma skribenterna här: "That's why they always say 'God bless America' — because the world is billions of years old and America is 250 years old, and that's when God decided to choose a team."

  SvaraRadera
 8. Vilken gud ligger bakom?
  Oden?

  /Toksverige

  SvaraRadera
 9. Grymt citat av Jefferies, måste erkännas.

  Helt rätt angående att kristendom och vetenskap ej motsäger varandra. För mig känns det snarare som om det krävs mer blind "tro" för att övertyga sig själv att allt är ren och skär slump, än att tro att något skapade allt.

  SvaraRadera
 10. Tom Hedkvist, 10-gruppen8 januari 2011 kl. 10:15

  Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 11. Besynnerligt att somliga här finner tidsåtgången ha relevans för bedömningen av om skapelsen är just en skapelse eller inte! Är "biljoner skaparår" vare sej mer eller mindre imponerande än "hundratals år"? (i den mån vi nu alls kan föreställa oss dem).

  Ur det teistiska perspektivet kan en Skapare ha hållit på hur lång eller kort tid som helst ("en dag är för Herren som tusen år och tusen år som en dag"), särskilt om tiden är en av de "saker" h-n skapade och världen i princip skulle kunna vara skapad igår (med alla "minnen" inprogrammerade). Eller för si och så många miljarder år sedan. Är vi en produkt av Guds tanke blir det ungefär som skillnaden mellan att låta en VHS-film rulla fram mot slutet i 2 timmar och att spola fram den till slutet på 1 minut. Handlingen har i båda fallen framskridit 2 timmar, nej, vad säger jag, i vissa filmer 2 dagar, 2 veckor eller rent av 2 år. Grundfrågan om Skaparens existens kan omöjligen göras beroende av vår tidsuppfattning.

  Å andra sidan MÅSTE naturvetenskapen - även den som bedrivs av troende katoliker - i en mening vara principiellt "ateistisk", d.v.s. postulera att Gud inte ingripit specifikt utöver de givna naturlagar som studeras (vilket ju även troende menar att han vanligen undviker att göra). Vid experiment o dyl förutsätter vi ju att forskningsledaren inte ideligen petar till kulor vars elastiska stötar studeras eller ständigt blandar nya okända vätskor i de kemiska föreningar vars reaktioner med syre observeras. Men vi har ju inte fördenskull motbevisat vare sej forskningsledarens existens, övergripande kontroll av processerna eller möjligheter att ingripa i dem!

  SvaraRadera
 12. Precis Holmberg, vetenskapen motbevisar inte din guds existens. Inte heller motbevisar den tusentals andra gudar heller.
  Så vad har du för bevis för just DIN gud?

  /toksverige

  SvaraRadera
 13. En gud som till varje pris undviker att blanda sig i naturlagarna (och därmed världen) låter inte särskilt allsmäktig. Han begränsas av sin egen önskan att hålla sig gömd. Det problemet borde han ju kunnat förutse, så allvetande som han är.

  SvaraRadera
 14. Guds hand ligger bakom "Big bang", men vem ligger bakom Gud?

  SvaraRadera
 15. >> "..för att inte tala om dennes skapare (att skapa ett väsen som kan skapa ett väsen som kan skapa ett universum är really something special!!)" <<

  Tanken att någon/något måste ha skapat Gud för att Gud skall kunna finnas visar på missförståndet kring vad som menas när man menar att Gud är evig. Gud behöver inte vara orsakad av någon/något annat!

  Likvärdigt resonerade fysiker tidigare (innan observationer kring vårt expanderande universum var ett faktum) när man antog att universum var evigt. Ett evigt universum skulle inte heller ha kunnat föregåtts av någon tidigare orsak för sin existens!

  Vänliga hälsningar
  Gustaf H

  SvaraRadera
 16. Hur Gud skapades är en mycket intressant fråga som kristna inte vill diskutera. Om svaret är "Han bara finns" så kommer följdfrågan: Varför kan då inte vårt universum bara finnas? Är något som kan tänka ut och skapa ett helt universum så otroligt simpelt att det bara kan ploppa fram av en slump?
  En annan fråga är: Vad är Gud egentligen? Om svaret är "ett väsen", vad är då ett väsen? Vad består det av? Molekyler? Har det en hjärna? Nej, det är något "oförklarligt", vilket ju är ett otillfredsställande svar för den som söker förklaringar.

  SvaraRadera
 17. >>Tanken att någon/något måste ha skapat Gud för att Gud skall kunna finnas visar på missförståndet kring vad som menas när man menar att Gud är evig. Gud behöver inte vara orsakad av någon/något annat!

  Likvärdigt resonerade fysiker tidigare (innan observationer kring vårt expanderande universum var ett faktum) när man antog att universum var evigt. Ett evigt universum skulle inte heller ha kunnat föregåtts av någon tidigare orsak för sin existens!

  Vänliga hälsningar
  Gustaf H<<

  Har du hört talas om begreppet singularitet? Universum behöver inte finnas i en omgivning av tid, rum eller Gud(-ar) för att kunna uppstå.

  SvaraRadera
 18. Många anonyma röster (eller bara en?) nu, försvårar diskussionen något... Vad gäller den uttjatade frågan "Vem skapade Gud? så tycks alla tro att just de har kommit på det bärande vedträt som får hela högen att rasa. Jag tror att jag har bemött tanken tusen gånger, så jag orkar inte gå djupare in i den igen.
  Men sista anonym: Visst kan universum "bara finnas" i evighet. Problemet är att modern kosmologi menar att universum uppstod för drygt 13 miljarder år sedan. Så det är inte evigt. Gud är inte oförklarlig, men inte materiell.

  Och Andreas: Bra resonemang, skulle dock vilja omformulera din beskrivning av god vetenskap. "Ateistisk" leder tankarna till att universum per definition är stängt och att inget heller finns därutanför. Jag skulle hellre föreslå att vetenskapen principiellt bör vara "naturlig" till skillnad från "övernaturlig", vilket beskriver vilka vetenskapens domäner är, men inte utesluter Guds existens.

  SvaraRadera
 19. Gustaf H: "Gud behöver inte vara orsakad av någon/något annat!"
  Varför behöver universum vara orsakad av någon/något annat?

  SvaraRadera
 20. >>Men sista anonym: Visst kan universum "bara finnas" i evighet. Problemet är att modern kosmologi menar att universum uppstod för drygt 13 miljarder år sedan. Så det är inte evigt. Gud är inte oförklarlig, men inte materiell. <<
  Om du syftade på mitt inlägg om singularitet så menar jag inte heller att universum är evigt. Singulariteten innebär att det varken är evigt eller att det fanns något innan.

  SvaraRadera
 21. Nej, det blev så många anonyma på kort tid att jag menade den anonyme några minuter före dig! :-)

  SvaraRadera
 22. Vetenskapen kan inte motbevisa tomten heller. För det går inte motbevisa något som inte finns!

  Skrämmande att folk 2011 tror på tomtar och troll!!

  SvaraRadera
 23. Big Bang förutsätter att stjärnor och planeter kan bildas naturligt, men hur det skulle gå till är det ingen som kunnat förklara. Dags att kristna släpper big bang och Lyell och Darwin på skräphögen.

  Allt Gott!

  http://erikolof.blogspot.com

  SvaraRadera