måndag 11 juli 2011

Varför är vi så ruskigt sekulariserade i Sverige?

Dagen refererar idag Torsten Åmans seminarium från Lapplandsveckan om orsaken till att Sverige blivit så kraftfullt sekulariserat, framförallt jämfört med andra länder med jämförbar kulturhistorisk bakgrund.

Jag tycker hans analys är vettig. Åhman avfärdar först de tradidionellt ateistiska låtsasargumenten som att utbildning, eller teknisk och ekonomisk utveckling tvingar ut gudstron ur samhället. Den viktigaste orsaken är istället enligt Åhman (och Magnus Malm, som han lånat slutsatsen av) att kyrkan i vårt land - till skillnad från många andra - inte representerar frihet för gemene man, utan snarare en del av den historiska maktapparaten.

Det är förstås inte hela förklaringen, men det är en viktig aspekt. Kristendomen har alltid fungerat bäst som rebellrörelse. Inte med fysiska vapen, men genom förföljelsen och martyriet som visat att tron på Jesus är så angelägen att inget förtryck förmått utplåna tron. Istället har kristendomen bara blivit starkare under förföljelse. Exemplen är mångahanda, alltifrån Rom till det nutida Kina. Ju mer de kristna torteras och dödas, desto fler blir anhängarna. Klart tänkvärt, ställt i relation till den i Sverige så vanligt förekommande sänka-tröskeln-strategi.

Förföljelsen för att vara bekännande kristen är ännu inte speciellt avskräckande i Sverige. Kyrkan har andra - och i det stora perspektivet farligare - faror att brottas med. Men även i ett sekulariserat land där mycket av den kristna kontexten har gått förlorad finns det mycket spännande möjligheter att nå fram med det kristna budskapet.

Det senare ämnet ska jag prata om på Oasmötet i Kungsbacka senare i veckan. Hoppas vi ses då!

1 kommentar:

 1. Sekulariseringen...påstår inte att jag sitter inne med svaret men kommer att tänka på en formulering i Ralf Wadenströms avhandling (...som jag läste i början av 2000)
  Citat:
  Den lutherska kyrkan har till skillnad från den romersk-katolska kyrkan inte heller behövt eller haft rätt till egna skolor, eftersom den lutherska staten i princip varit kristen. Den statliga folkskolan har varit kristlig, trots att skolväsendet skilts från kyrkan. Då socialdemokratin (i Sverige) undanträngde den lutherska fosterländskheten ersattes emellertid folkskolan med en socialdemokratisk grundskola. Och istället för att förrätta Guds tjänst, blev staten ett redskap för Samhällsnyttan. Fastän den lutherska kyrkan tidigare dragit fördel av förbundet med det nationella riket, torde lutherdomens beroende av staten på 1900-talet ha varit en väsentlig orsak till det nordiska samhällets avkristning.

  Läs gärna "STORA OCH SMÅ
  EUROPEISKA HISTORIER
  En avhandling om vårt postmoderna Europa
  http://www.mv.helsinki.fi/wadenstr/EUROPA/index.htm

  Rolf Ö, uppväxt i socaldem. arbetarhem och döpt i lutherskt sammanghang om någon undrar....

  SvaraRadera