torsdag 1 december 2011

Hur faller domen i fallet Darwin?

Jag fick nyligen en bok i brevlådan, en glad överraskning: Phillip Johnsons klassiker Darwin on Trial, som blev startskottet för hela Intelligent Design-debatten. Boken kommer nu för första gången på svenska under titeln Fallet Darwin (klicka på länken för mer info samt smakprov ur boken).

Jag hade förmånen att ha fått medverka på ett hörn i det redaktionella arbetet med boken, och oavsett exakt var på skalan mellan fullständigt naturalistisk evolution till totalt gudastyrd skapelse av arterna ex nihilo är boken väl värd att studera. Precis som i John Lennox Guds dödgrävare är avsnitten om världsbild och vetenskapsfilosofi de mest läsvärda. Och i Johnsons fall även epilogen om vilket bemötande fden örsta upplagan av hans bok fick. Toleranta och öppet sinnade gudsförnekare kan ibland visa sig vara mer intoleranta och högljudda än man kanske kunde trott.

Ibland hamnar diskussionen inte alls i den stringenta biologiska forskning man säger sig värna, utan snarare i aggressiva utfall mot varje tanke på en ack så avlägsen Skapare. Och då kanske man närmar sig pudelns egentliga kärna. Men då känns det kanske mer ärligt att säga att det i grunden är Gud man önskar avskaffa, inte en förment svagare vetenskaplig ståndpunkt.

2 kommentarer:

  1. Johnson är lekman inom evolutionsteorin. Han har helt enkelt inte kompetens att bedöma de empiriska sambanden. Det är ett fundamentalt misstag att blanda ihop en naturvetenskaplig teori med en filosofisk ide. All naturvetenskaplig forskning är i dag metodologiskt materialistisk. Anledningen, förutom de rent logiska, är att den FUNGERAR. Sedan bör man naturligtvis skilja på teori och HUR den teorin argumenteras för vilket Johnson inte heller gör.

    SvaraRadera
  2. Det var en överdrivet pragmatisk vetenskapsfilosofisk inställning, måste jag nog säga. Vad är det som säger att en inställning som menar att universum är ett öppet system istället för ett slutet inte skulle fungera - om det nu är den yttersta grunden för vilken vetenskapsfilosofi vi ska använda? Och hur ser de rent logiska skälen ut till försvar för den metodologiska materialismen?

    SvaraRadera