onsdag 7 december 2011

Sturmark har rätt om kyrkan

Som brukligt varannan onsdag förmodar jag att min artikelserie om samhällets sju grundpelare har kommit i dagens pappersutgåva av Världen Idag. Dagens tema: religion, vilket kanske framstår som ett onödigt tema när det gäller att fylla den aktuella pelaren med ett levande kristet tänkande. Den inre sekulariseringen har dock gått allvarligt långt i flera samfund. Därför behövs en tydlig reformation även här.


Jag ger som exempel en man som skrev ett mycket uppfordrande brev till sina pastorskolleger som inte var särdeles intresserade av att låta kyrkan lägga sig i samhällets angelägenheter.


"Martin Luther King skrev i sitt berömda fängelsebrev att kyrkan aldrig får vara en termometer som enbart återger temperaturen i det övriga samhället. Dess uppgift är tvärtom att vara en termostat, som aktivt förändrar temperaturen i sin omgivning. I Jesus ord att vara jordens salt och världens ljus ligger också en skarp utmaning att inte överge sitt gudagivna uppdrag att lysa Guds rike i världen och motarbeta ondska och ruttenhet. Saltet måste förbli salt, och ljuset hållas högt. Annars sviker vi både vårt uppdrag och vår Herre.


När kyrkan lägger sin kraft på att slipa av budskapets kanter och göra sig så oförarglig att ingen riskerar att ta anstöt, innebär det samtidigt att man gör sig själv fullständigt ointressant. Magnetens pol stöter bort vissa föremål, men den drar samtidigt kraftfullt till sig andra. Så kan och bör även Guds församling vara."


Christer Sturmark har skrivit att (kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen i Tro och Vetande 2.0, kanske kan någon initierad läsare kontrollera) den svenska kyrkan är så otydlig och urvattnad att ingen bryr sig om den längre. För vissa grupper eller hela samfund är det dessvärre en ganska sann beskrivning. Guds kropp - hans församling här på jorden - behöver ta kallelsen att vara obekväm och utmanande, annars har den avsagt sig sin verkliga funktion som termostat i samhället.


Om magnetens pol känns frånstötande för vissa, kan den samtidigt vara ytterligt attraktiv för dem som vågar släppa fram sitt behov av att drabbas av Guds kärlek och kraft. Genom att våga vara tydlig kan kyrkan förvandla temperaturen i ett helt land. Det har hänt förut, det kan hända igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar