torsdag 20 november 2008

Intressant men något underlig diskussion med ateister

Jag har en intressant diskussion med några talföra ateister på Humanistbloggen där bloggskribenten är upprörd över min och Stefan Gustavssons debattartikel om vilka grunder som Humanisterna och Eva Dahlgren har för sin tro på att Gud inte existerar.

Det är underligt hur lätt gudsförnekare hemfaller till extremt godtyckliga hypoteser, exempelvis den om ett multiversum. Det vill säga att det finns ett gigantiskt antal för oss osynliga universum som inte är möjliga för oss att undersöka. Med en sådan hypotes vill man kunna lösa frågan om varför vårt universum tycks vara perfekt designat för att kunna frambringa levande varelser som oss. En hypotes om något som är osynligt och omöjligt att undersöka men som skulle ha kunnat frambringa vårt universum. Hmmm.. är detta verkligen den högstämda vetenskaplighet som ateister vanligtvis brukar vilja framhäva för sin sak?

Detta samtidigt som det istället finns en radikalt enklare lösning som dessutom har stöd i andra argument - nämligen Gud. Men den energi och den påhittighet som människan kan uppvisa för att försöka undvika Gud är väldigt tankeväckande. Kanske har Eva Dahlgren trots allt rätt, att huvudargumentet för många ateister ändå är att man helt enkelt inte vill tro på Gud. Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar