lördag 29 november 2008

Svag argumentering av Dahlgren hos Sturmark


Nu har jag sett Christer Sturmarks första intervju i TV8, intressant nog med Eva Dahlgren. Studiodekoren är smakfull, kanske lite karg. Upplägget är enkelt och låter gästen prata till punkt. Men man får hoppas att intervjuerna i fortsättningen kommer att kretsa kring lite fler ämnen än "Varför är du ateist?". I och för sig en intressant fråga, men det blir lite fantasilös teve om den mest ska låta:

"Jag tror inte på Gud, gör du?"

"Nä."

"Okej... Fast jag tror nog lite mindre på Gud än du."

"Ånä, jag tror allt minst på Gud."

"För Gud är inget bra att tro på."

"Nä, just det."
Ytterligare kritiska synpunkter på intervjun finns i Svenska Dagbladet samt från Inger Alestig och Emanuel Karlsten på Dagen.


Nåväl, jag var mycket nyfiken på att följa Dahlgrens argumentation för sin nyfunna ateism. Skulle hon hålla kvar sin förklaring att hon egentligen inte ville tro? Och som intervjun fortgick kunde tittaren konstatera att Eva Dahlgren förde fram fyra argument till varför hon valt ateismen:

1. Gud var tyst. "Jag sade: Här är jag, tala till mig... men det var fullständigt tyst."

2. Gud är en för enkel förklaring. "Gud var ett på tok för enkelt svar på de frågor som jag hade."

3. Hon vill inte tro. "Jag kom underfund med att jag ville inte tro på Gud."

4. Gud är osympatisk. "Om det skulle visa sig en dag att Gud kommer så är det mycket jag har att säga till honom då som jag inte är särskilt nöjd med."


Är dessa hållbara argument för att ateismen skulle vara sann? Vi tar dem ett i taget.

1. Gud var tyst. Detta argument är endast hållbart om vi kan visa att en existerande Gud med nödvändighet måste uppenbara sig på ett så tydligt sätt att ingen kan misstolka det närhelst vi önskar det. Men de gängse beskrivningarna från teister eller ateister brukar inte hävda detta. Jesu kritiker sade samma sak till honom och bad om tecken trots att han ideligen gav dem tecken på att han var Gud. Han svarade att de inte skulle få något tecken alls, förutom det tecknet att han skulle uppstå från de döda. De bevis vi har är fullt tillräckliga för att anse att Gud existerar. Vi har inte fog för att kräva fler direkta tecken. Argumentet är ogiltigt.


2. Om Gud är ett enkelt eller svårt svar på våra frågor är inte det relevanta. Frågan är: Är Gud den rimligaste svaret på våra frågor, eller är ateismen ett rimligare. Jag hävdar i Vem tänder stjärnorna (och många andra med mig) att Gud är den rimligaste lösningen på de stora livsfrågorna. Om det är en enkel eller svår lösning är irrelevant. Argumentet är ogiltigt.


3. Nu blir det riktigt intressant. När Sturmark frågar om Guds tystnad var Dahlgrens huvudargument för att bli ateist svarar hon att det bara var en del av det. Och sen: Att hon inte ville tro på Gud. Kanske var programmet inspelat före releasen av "Vem tänder stjärnorna?" och min och Stefan Gustavssons (hittills obesvarade!) debattartikel. Men uttalandet är ändå häpnadsväckande. Jag kanske inte vill tro att världen genomgår en finanskris, men det spelar ju ingen roll vad jag vill. Frågan är ju vad som faktiskt är sant! Här avslöjas en stor blotta i den ateistiska argumentationen. För den som delar Eva Dahlgrens inställning kommer inga tecken i världen att hjälpa. Man har redan bestämt sig för att Gud inte finns. Mycket trist också at Sturmark inte heller här ställde någon kritisk fråga eller gjorde någon egen reflektion kring valet att tro på något bara för att man vill det.


4. Om Gud är synpatisk eller osympatisk har ingen relevans alls för frågan om huruvida han existerar eller inte. Den kan möjligen ha betydelse i frågan om huruvida en existerande Gud är värd att tillbes och följas eller inte. Men även här avslöjar sig ateistens dolda motiv att undvika Gud, eftersom det finns en motvilja i oss mot att konfronteras med en yttersta moralisk norm som vi måste stå till svars inför med våra gärningar. Även detta argument är alltså ogiltigt.


I övrigt talade Dahlgren ändå om ett slags andlighet, om "gemenskap med alltet" och andra ordvändningar som pekar på ett nyandligt tänkande. Inte heller detta problematiserade Sturmark över huvud taget. Samtalet avslutades med att de båda talade om att Eva Dahlgren har en skylt med texten "Ev. Gud" på sin studiodörr. "För man vet ju inte!" kommenterade hon med ett skratt. En from förhoppning vore att hon, Christer Sturmark och andra åter vågar öppna den där "eventuellt-dörren" istället för att stänga Gud ute med motiveringen att man inte vill tro.

8 kommentarer:

 1. Du är en dåre, därför har ingen svarat. Tyvärr är du lärare. Det är tragiskt att ni får undervisa. Privatskolereformens avgrund.

  SvaraRadera
 2. Man kan väl försiktigt ifrågasätta seriositetsgraden i anonyma inlägg som kallar motparten för "dåre" utan att vilja diskutera argumenten.

  Om du håller med Eva Dahlgren, kan du vänligen presentera några skäl till varför hennes skäl att välja ateismen skulle vara fullgoda?

  SvaraRadera
 3. Jag tror att en felaktig Gudsbild, som man fått från exempelvis kyrkan och andra kristna eller en viss tolkning av bibelordet, där Gud framstår som dömande och krävande kan göra att många vill hålla sig till ateismen. Om människan insåg Guds kärlek och välvilja till mänskligheten vad hans offer i Kristus verkligen betyder för hela vårt liv osv. Skulle man förstå att Gud är verkigt god då kan jag inte fatta vad man är så rädd för med kristendomen. Är det farligt att ha ett framtidshopp och känna verklig mening etc?

  Mvh Jimmy (evangelietroende)

  SvaraRadera
 4. Ligger mycket i det du skriver, Jimmy. Svårigheten kan dock ligga i att även om människan inser att Gud är verkligt god, så har vi också en känsla av att han ha anledning att ställa stora moraliska krav på oss. Och det är något som vi medvetet eller omedvetet betraktar som farligt. Jag skulle gissa att det är det obehaget som också har en stor del i Eva Dahlgrens val.

  SvaraRadera
 5. Skönt att läsa att någon tycker som jag. Och om följande är irrelevant som kommentar till inlägget eller inte så vill jag ändå säga: Sturmark är en synnerligen dålig program ledare (bedömt utifrån programmet med Dahlgren). Jag hade kunnat tycka att det hela varit intressantare, om det inte hade varit så... platt?

  SvaraRadera
 6. Esbe, jag håller med dig om att programmet var "platt". Men jag har inte sätt ett enda program där gud var inblandat som inte var platt.
  Jag tycker att mänskligheten gör gud platt, alltså måste gud vara platt.
  Om människorna trodde på gudar hade de inte varit ledsna eller frukta döden. Så, varför gråter ni, fast det är nu, efter döden, livet tar sin början på riktigt (i alla fall om man ska tro Bibeln)?

  adforum

  SvaraRadera
 7. Per Ewert, du är helt ute och cyklar i dina "sågningar" av ateisten/er.
  Eftersom gud inte finns föreligger det sannerligen inte en ateist att bevisa guds icke existens. Om någonting inte finns behövs inget bevis att detta någonting inte finns. Det finns bara inte, punkt…
  Det ligger i dina händer att bevisa att gud finns. Först då kommer jag, ateisten, och bevisar att du ljuger… och varför du ljuger.

  Jag väntar…

  (Hoppas du inte hänvisar till Bibeln för att bevisa guds existens. Jag har många böcker i bokhyllan…).

  adforum

  SvaraRadera
 8. Det är kanske lite för sent nu, men jag vill ändå påpeka att du blandar ihop argument med bevis.

  Ett argument är inte ogiltigt för att du inte håller med om det, det kan bara vara ogiltigt om det är irrelevant. Däremot kan det förstås vara svagt eller starkt.

  SvaraRadera