torsdag 19 november 2009

Gratis eller inte gratis?

När alla barnen somnat bläddrar jag igenom Dagen och ser att min artikel om antologin Gratis var inne idag. Egentligen var tanken att artikeln skulle kompletteras av en intervju med en kristen musikförläggare som var oroad över gratissamhället. Den artikeln fick dock utgå pga en kommunikationsmiss. Men mer material i ämnet kommer senare.

För ämnet är av stor vikt. Inte minst, som jag nämner i texten, på grund av det som gratisätandet gör med oss. Vi befinner oss i ett av kommunikationshistoriens mest genomgripande paradigmskiften, och i ett sådant skede är det alltid komplicerat att försöka analysera vad som händer. Men det är långt ifrån självklart att fildelningen och det nya synsättet på ägande, tillgänglighet och värde enbart nyttigt för oss. Eller ens att fördelarna överväger de andliga nackdelarna.

När hjulen snurrar fort är det desto viktigare med en rejäl dos eftertänksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar