måndag 9 november 2009

Något som inte stämmer i vetenskapsstudie

Jag noterar att Dagen refererar en rapport från Föreningen Vetenskap och allmänhet som skulle ge vid handen att starkt gudstroende skulle värdera vetenskap lägre än andra. Slutsatsen tycks mig märklig, inte minst eftersom föreningen såvitt jag har förstått det inte har någon ateistisk agenda, uan helt enkelt vill verka för ett gott samtal mellan forskning och allmänhet. Vilket också torde peka på att undersökningen inte är riggad, vilket ju var fallet med det så kallade "webbtest" som Humanisterna genomförde för en tid sedan.

Kanske beror tidningens slutsats på att (vilket ganska ofta sker) undersökningen har försökt sätta personers värdering av vetenskap relation till andra företeelser. Och då är det förstås självklart att en gudstroende menar att vetenskapen inte självständigt kan beskriva tillvaron. Det finns fler sfärer som är väl så relevanta som verklighetsbeskrivningar, i synnerhet då den andliga sfären, som ju inte låter sig undersökas med vetenskapliga medel.

Även gudsförnekaren inser nog att vetenskapen inte är sig själv nog. Men behovet av att avvisa Gud kan i vissa fall vara så starkt att man tvingar in sig själv i något slags vetenskapsfundamentalism som få vetenskapsfilosofer skulle acceptera.

Själv skulle jag förstås betrakta mig som väldigt starkt gudstroende. Men samtidigt värderar jag vetenskap väldigt högt som vårt viktigaste verktyg för att förstå hur världen fungerar, och även ganska mycket om hur den har kommit till. Här finns ingen motsättning, något som också berördes i föregående blogginlägg. Och just därför känns studiens slutsatser något underliga.

Det samlade resultatet ska presenteras på torsdag i ett seminarium som i sig verkar intressant - om huruvida vetenskapen är vårt nya credo. Då kanske vi kan se studien i dess rätta - eller kanske (men förhoppningsvis inte) något förvridna sammanhang.

2 kommentarer:

  1. Du snackar om saker som "Gud" och "andliga sfären". Vad är det för saker? Låter ju helt påhittat.

    SvaraRadera
  2. Bra sammanfattning. Ungefär så ser jag det också.

    SvaraRadera