fredag 6 augusti 2010

Vården ska rädda liv - inte förgöra

Idag har jag tillsammans med Christina Doctare en debattartikel om vikten av att värna människans värde genom att med emfas ta avstånd från läkarassisterade självmord i SmålandsTidningen - som jag tror just nu är den enda tidningen i världen som ännu inte finns på nätet, förutom eventuellt Frimärkssamlarkuriren i Togo... Artikeln finns däremot utlagd på Claphaminstitutets hemsida.

Artikeln tar sin utgångspunkt i en nyhetsartikel om hur problematiskt vården ser på att tio människor lyckats ta sitt liv i Jönköpings län bara under sommaren. Frågan är tveklöst värd att belysas och arbetas aktivt med, men det uppstår en oundviklig kollision när den ställs sida vid sida med dödens kultur, där förespråkarna vill se läkare göra precis tvärtom och istället "hjälpa" den patient som önskar ta sitt liv. Tiden är ännu inte helt sned. Men vi som vill vrida den rätt igen måste tala högre - och klokare - än den som vill vrida den helt ur led.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar