fredag 21 oktober 2011

Fortsatt olagligt att döda

Jo, det blev som förväntat i rättegången mot barnläkaren som åtalats för att avsiktligt ha orsakat ett sjukt flickbarns död. Bevisläget var alltför oklart för en fällande dom. Sorgen över det förlorade barnet kvarstår för föräldrarna, men den friande domen framstår likväl inte som avgörande ur etisk synvinkel.

Utan att ha tagit del av hela domen kan jag ändå konstatera att den del av domskälen som återgivits i media ändå välkommet klargörande. DN skriver: "Samtidigt slår rätten fast att om kvinnan hade gett barnet den höga dosen medicin i syfte att döda det så hade det bedömts som dråp. 'Oavsett om det föranletts av barmhärtighetsmotiv och oavsett om barnet ändå skulle ha dött inom en mycket kort tidsrymd.'"

Vi bör alltså förstå det som att rättsläget i Sverige fortsatt slår fast att avsiktligt dödande av människor, oavsett skäl, måste klassas som brottsligt. Det är ett viktigt ställningstagande. Det gäller idag, men det gäller ännu mer imorgon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar