onsdag 12 oktober 2011

Skriver om kristen påverkan i politiken idag

Idag inleder jag på allvar artikelserien på Världen Idags kultursida om samhällets sju pelare -ett tema som bara känns med spännande ju mer jag jobbar med det!

Det första ämnet handlar om politik och offentlig förvaltning. Ett ständigt brännhett ämne hos ateistiska debattörer som vill utplåna allt kristet inflytande på politiken. Och just därför är det så angeläget att betona vikten av ett engagerat kristet samhällsengagemang.

Jag har inte sett artikeln i papperstidningen än (ej tillgänglig på nätet för icke-prenumeranter), så jag vet inte vilken illustration eller rubrikformulering som valdes. Jag kan dock bjuda på ett utdrag. För den som önskar läsa mer rekommenderas papperstidningen.

"Sverige är idag en demokrati med lagligt skydd för många av de mänskliga fri- och rättigheter som kränkts genom historien. Samtidigt lever vi i en kultur där den politiska världen har kapat alltmer av kontakten med det kristna rotsystem som bär upp vårt demokratiska styresskick. Det är närmast otänkbart att höra en svensk politiker agera som USA:s president och offentligt be om Guds välsignelse över landet, eller ens att hänvisa till en gudomlig sanktion av moral och lagstiftning.
...
Paulus understryker i Romarbrevet att den politiska överheten har ett gudagivet uppdrag i världen att bekämpa det onda. Riksdag och regering har ett större uppdrag än att bara maximera medborgarnas möjligheter till ett bekvämt liv. De är satta som väktare för sanning och rättvisa i landet, med uppdrag att värna rätten och motarbeta orätten därhelst den utövas.

Kyrkan å sin sida har som huvuduppdrag att förkunna och förvalta evangeliet om Jesus Kristus. Därför bör den aldrig sänka sig till att bli en gren av den världsliga partipolitiken. Kyrkan behöver däremot vara en ständigt vara en aktiv profetisk röst som bekämpar orättfärdighet i samhället. Kyrkan har dock alltför ofta avstått från detta profetiska uppdrag av fruktan för att antingen korrumperas eller stöta sig med människor. Uppdraget är dock alltför viktigt för att vi som kristna ska dra oss undan och lämna världen åt en gudsfrånvänd kultur."

2 kommentarer:

  1. Scientologikyrkan måste ju i rimlighetens namn få samma inflytande på politiken som den kristna kyrkan, Och alla andra kyrkor med för den delen. Att ingen av dem är demokratiskt valda är ju bara en bisak som man kan bortse ifrån.

    SvaraRadera
  2. Mig veterligen har scientlologikyrkan spelat en extremt marginell - för att inte säga helt obefintlig - roll i framväxten av vårt samhällsskick. Deras värderingar och praxis strider dessutom mot grundläggande rättsprinciper. Så nae, det var kanske inget lysande exempel. / Per

    SvaraRadera