måndag 31 oktober 2011

Om en kristen grund för skola och utbildning

Jag utlovade ett smakprov från förra veckans text i min artikelserie i Världen Idag (ej på nätet för icke-prenumeranter) om en kristen syn på utbildning. Citatet nedan handlar delvis om rätten till och vikten av kristna friskolor. Jag undervisar ju själv på just en sådan. Men frågan är större än så. Det handlar om vilken världsbild som ska färga vår syn på eleven och kunskapen. Och här blir ateismen ett oframkomligt gungfly, medan kristen tro utgör en hållbar grund för såväl utbildning som forskning.

"I Sverige finns idag en högljudd opinion för att förbjuda religiösa friskolor. Denna inställning är inte bara historielös. Den strider också mot flera internationella konventioner, exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som slår fast: ”Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.” Därför är det också av vikt att värna och stärka de kristna skolor som finns, och även att uppmuntra startandet av fler skolor byggda på en frimodig kristen bekännelse och praktik.

Kristna elever och vuxna i skolan har all anledning att frimodigt bruka sin grundlagsskyddade rätt att förespråka sin tro och filosofiska grundsyn också i en religionsfientlig samtidskultur. Verkligheten är ju att i Guds frånvaro kläms pedagogen mellan två extrempunkter. På ena kanten återfinns behaviorismen, där människan saknar fri vilja, och eleven kan styras likt en laboratorieråtta. På motsatta sidan finner vi istället en subjektivistisk, postmodernistisk inställning där inga fasta värden eller sanningar finns att nå för vare sig lärare eller elev.

Mot dessa två motpoler finner vi en historiskt väl förankrad utbildningssyn, byggd på en judisk-kristen människosyn och på bibliska dygder. Det är först när människan inser sin roll i det större sammanhanget som vår kunskap kan fördjupas till verklig vishet. "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar