måndag 1 februari 2010

Till försvar för människovärdet!

Efter en del turer fram och tillbaka lämnade chefsåklagare Peter Claeson idag in åtal i det uppmärksammade målet mot den läkare som enligt åklagaren medvetet dödat ett spädbarn, som med överväldigande sannolikhet ändå skulle ha dött. Men som lagen är skriven är det olagligt att döda en annan människa, oavsett motiv. Brottsrubriceringen är dråp.

- Jag har svårt att ha en egen uppfattning om motivet men jag tror att läkaren gav injektionen för att korta flickans lidande, för barnet självt och för hennes anhöriga. Det skedde dock på ett olagligt och uppsåtligt sätt, säger åklagaren.

Bland utilitarister pågår en på senare år ganska intensiv lobbyverksamhet för att införa aktiv dödshjälp med motivet att exempelvis förkorta patienters lidande. Men man glömmer då att patientens önskan generellt är att bli av med lidandet, inte livet. Och här har den moderna sjukvården flera goda medel att ta till.

Men framför allt skulle dödshjälp kullkasta den bärande moraliska plikten att rädda liv, och sjukvårdens ansvar skulle förändras drastiskt från att bota, lindra och trösta till att ta liv. Förhoppningsvis kommer också domen i det aktuella fallet att tydligt slå fast gällande lag, att det under alla omständigheter är orätt att medvetet ta en annan människas liv.

Här finns mycket mer att säga, och jag kan i detta sammanhang också avslöja nyheten att jag håller på att arbeta med en skrift om människovärdet, speciellt med inriktning på dödshjälpfrågan, och som är tänkt att ges ut senare i vår. Vet inte om utgivaren är redo att släppa denna nyhet än, så jag ligger lågt med den informationen så länge. Men debatten är i högsta grad levande, och det finns all anledning för oss som vill försvara människans höga och okränkbara värde att hålla oss i framkant i det offentliga samtalet. Men håll gärna ögonen öppna här på bloggen och i bokhandeln under våren.

1 kommentar: