söndag 27 mars 2011

När nuet tar över och tanken förlorar

Jag läste en bra text av GP:s Mikael van Reis i en på tåget upphittad tidning. Temat var nutidens massmedievärld där snart sagt varje drama går att uppleva i realtid. Läs: Libyen. Läs: Japan. Han konstaterar att han för varje direktrapport blir alltmer flackande i sitt inre. Insiktsfulla analyser är det inte alls brist på. van Reis finner dem också mångdubbelt mer relevanta. Men ändå dras han ohjälpligt till direktsändningens aktualitetsklimax. Han avslutar: "Vad kommer sen? Vi behöver spela tillbaka tiden. Informationen är sekundsnabb, kunskapen alltid långsammare." Önskar alla en lugn vilodag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar