måndag 14 mars 2011

Svarar Lindenfors/Sturmark på Newsmill

Jag har nu utvecklat ett bemötande av de osakliga angreppen från Humanisterna, och gjort det i form av ett försvar för kristna skolor på Newsmill. Humanisterna är förutsägbart kritiska, och gör ytterligare ett tankefel, där de menar att de som växer upp i sekter inte får något "andningshål" om de fostras i rörelsens egen skola. Därför bör samtliga religiösa (Humanisterna brukar skriva "religiösa", men jag får intrycket att de i första hand egentligen menar "muslimska") skolor stängas.

Jag kan definitivt förstå den problematiken. Men frågan är vilken kristen skola som Patrik L då åsyftar? Är det oss på Kungsgymnasiet som drivs av en fristående ideell förening, och där uppskattningsvis hälften av eleverna kommer från icke-kristna hem? Det låter inte rimligt.

Men även om det skulle finnas den typen av sekteriska skolor (inte heller här får vi några belägg för detta) så ger det inga som helst skäl att stänga samtliga kristna skolor. Det ger skäl för Skolinspektionen att utöva en aktiv kontroll av alla typer av skolor. Framförallt sådana som kännetecknas av mobbning, vandalisering, dåliga studieresultat och andra problem. Det är där som energin bör läggas, inte på uppdiktade problem på ospecificerade skolor.

9 kommentarer:

 1. Jag är osäker på om din kommentar "muslimska" speglar dina fördomar om muslimska friskolor eller Humanisterna.

  Som jag ser det kan man driva en friskola av tre anledningar: ekonomiska, pedagogiska och ideologiska.

  Om skolan marknadsför sig som kristen, så måste den ideologiska aspekten anses som viktig. Då måste också skola klart förklarar hur ideologin påverkar undervisningen. För om den inte gör detta, varför då marknadsföra detta?

  SvaraRadera
 2. Personligen åsyftade jag mest sektskolorna, typ Livets Ords skola eller Plymouthbrödernas "icke-konfessionella" skola. Men visst, muslimska skolor är också ett problem.

  SvaraRadera
 3. Läste ditt svar på Newsmill.

  tack

  Sturmark är en banal extremist som snart har gått så långt att han bör portas från det offentliga samtalet.

  SvaraRadera
 4. Patrik L

  Om du MEST åsyftar dessa 2 fenomen, kan det vara bra att påpeka det och lyfta fram att andra skolor KAN tolereras. Annars finns risken att man låter alltför gapig. Den risken vill ni vill inte ta!

  I all välmening

  SvaraRadera
 5. Patrik, du hamnar i problem i ditt resonemang här. Livets Ords skola är den mest genomkontrollerade skolan i landet. Och har ändå såvitt jag vet klarat sig mycket väl i dessa inspektioner. Om SKolinspektionen är nöjda borde väl vi andra vara det också?

  Och Plymouthbrödernas skola, ja, där kan även jag ha funderingar. Men det är ju som du skriver, en icke-konfessionell skola. Så hur ska du göra där rent praktiskt? Om du inte vill stänga varje friskola i landet förstås. Men jag uppfattar dig som politiskt liberal, och då är väl inte det någon lämplig lösning?

  Nej, som jag ser det har du svårt att följa ditt eget resonemang till sin praktiska slutpunkt.

  SvaraRadera
 6. Under vårterminen sitter jag och skriver på en magisteruppsats som behandlar förhållandet mellan religion och politik. Eftersom vi inte kommit längre än till mars månad i kalendern är jag långt ifrån klar men utifrån den läsning jag än så länge företagit mig står en sak klar; privatiseringstesen är i det närmaste död. Modernitetens ökade självmedvetenhet har lett till insikten att religion inte går att skilja från det moderna samhället. Detta är inte en tanke som grundar sig på en religiös världsbild utan företräds av såväl Gudstroende människor som ateister. De som fortsätter att hävda privatiseringstesen är alltså inte en enad ateistisk församling, istället består denna grupp av en mindre andel människor som rimligtvis bör förstås som ateistiska fundamentalister.

  Det är synd att de som står för den offentliga religionskritiken i Sverige företräds av just denna fundamentalistiska minoritet då vårt land är i större behov av en kritisk religionsdialog idag än på mycket länge. Problemet som uppstår när människor som Christer och Patrik för talan är ytterst sett att den dialog vi är i behov av aldrig blir av eftersom de inte är det minsta intresserade av att lyssna på vad deras meningsmotståndare har att säga.

  Jag hoppas att diskussionen på Newsmill kan föra någonting gott med sig men jag antar att jag gör så förgäves. Frågan jag ställer mig är om det inte finns någon mer nyanserad och mindre fundamentalistisk meningsmotståndare att föra en dialog med då det hade ökat chanserna till ett faktiskt samtal. Möjligtvis hade en utveckling i den riktningen också tvingat humanisterna till en viss självrannsakan då deras utrymme i det offentliga samtalet till stor del bygger på att folk är villiga att tala med dem.

  ***

  Du gör ett bra jobb Per och vi som tillhör samma samhälle som du ska vara glada för den insats du bidrar med. Så tack och Gud välsigne dig.

  SvaraRadera
 7. Tack Josef för de vänliga orden! Jag ser fram emot att följa dina alster framöver om du får tid att sparka mer fart på din blogg eller i andra sammanhang!

  SvaraRadera
 8. Så lite så. Och nu är bloggen åter i bruk =)

  SvaraRadera
 9. http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/14/oseri-s-retorik-fr-n-humanisterna-pekar-p-behovet-av-goda-kristna-skolor?page=1#comment-246853

  "Bibelns skapelseberättelse och naturvetenskapliga teorier konkurrerar inte med varandra."

  På vilket sätt konkurrerar de inte med varandra? Utveckla gärna :)

  SvaraRadera