tisdag 24 juli 2012

I mål!

Då har vi nått den fas i skrivarbetet där jag nu ska skriva ut ett så färdigbearbetat bokmanus som jag kan ha i det här läget och lämna över till förlag. Ett antal konkreta synpunkter har kommit in, och så sent som idag kom min kära hustru till slut på en titel som jag tror håller måttet i nivå och genomslagskraft. Jag vill förstås också hoppas och tro att även innehållet gör det. Första frågan är nu om något förlag är intresserat av att ge ut boken. Så får vi i nästa läge fortsätta arbetet därifrån. Några belysande citat saknas ännu. Om någon kan bidra med en dikt e dyl som på ett fångande sätt åskådliggör begreppet förundran tas det tacksamt emot!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar