söndag 30 september 2012

Nu förkunnar vi evangeliet i Sverige!

Jag har ägnat helgen åt att besöka Götabro kursgård utanför Örebro och vara med på mitt första möte i Evangeliska Frikyrkans samfundsstyrelse, som jag blev invald i våras. Det är ganska omfattande möten, den här gången var det fredag kl 10 till lördag kl 17.

För den som inte är så bevandrad i samfundseografin är Evangeliska Frikyrkan - där vår församling Kungsportskyrkan är med - en halvannat decenium gammal sammanslagning av de tre samfunden Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet, som stod varandra nära i teologi och uttryckssätt. Men EFK är definitivt ingen krympande rörelse som ägnar sig åt att krympa fronten mot en elak omvärld. Det händer väldigt mycket spännande i samfundet.

Det var flera engagerande saker som kom upp under mötet, men det jag reagerade mest positivt på var att det finns en skjuts i samfundets svenska arbete som jag blev väldigt inspirerad av (samfundet har av tradition en stor yttre mission). Se gärna EFK:s strategidokument för Sverigearbetet. Jag tycker det finns en offensiv friskhet i det dokumentet som jag hoppas och tror kan få betyda en hel del för vårt land. Vi fick uppmuntrande statistik om att antalet människor som låter döpa sig ökar - och dopsifforna ökar mest i de län som är mest sekulariserade. Vi fick också veta att vi som länge sänt missionärer till andra länder snart ska få ta emot missionärer från fjärran land, sända hit för att förkunna det glada budskapet om Jesus i ett sekulariserat Sverige.

Nu är EFK inte ett sådant samfund där allt styrs centralt och där förhoppningsvis några bra saker kan sippra ner till de lokala församlingarna. Samfundet är snarare en samarbetsorganisation för lokala evangeliska församlingar. Så samfundsstyrelsen har inte - och ska heller inte ha - någon större maktutövning av vad samfundets församlingar ska och inte ska göra. Men jag ser fram emot att få vara en del i att vara med och samordna det fantastiska arbete som görs i alla lokala församlingar. Arbetet är stort, men i allra högsta grad angeläget!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar