måndag 5 oktober 2009

Sekulär eller sekulär?

Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson har skrivit ett såväl välformulerat som välkommet inlägg om det sekulära samhället på hemsidan och i SEA:s mejlutskick. Stefan lyfter fram den till synes lilla men ändå genomgripande betydelseförskjutning som Humanisterna försöker genomföra när det gäller begreppet "sekulär". För det finns en klar distinktion mellan ett sekulärt samhälle i betydelsen "att vara neutral i trosfrågor och inte förorda eller ge privilegier till en viss religion eller livsåskådning" och ett samhälle som tar aktiv ställning för en ateistisk/humanistisk trosuppfattning.

Humanisterna ger generellt sken av att mena det första, som varje trosuppfattning borde vara beredd att acceptera. Men deras agenda tycks alltför ofta sträva mot det andra. Och med historiens facit för ögonen bör vi vara på vår vakt mot sådana strävanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar