torsdag 24 maj 2012

Blivit invald i EFK:s samfundsstyrelse

Jag har gått och hållit lite på info här några dagar, helt enkelt eftersom jag inte har fått spikade besked själv. Men nu igår kom det ett mejl om kommande sammanträdesdagar för styrelsen i Evangeliska Frikyrkan (kort: EFK), så därmed får jag anta att den gångna helgens kongress gick på valberedningens förslag och valde in mig som ledamot i samfundsstyrelsen.

Jag är ju medlem i EFK-församlingen Kungsportskyrkan, och det var från församlingen man ville ge mig den här hedrande nomineringen. Jag funderade en tid och sökte råd hos Herre, hustru och några ytterligare innan jag tackade ja. Jag har sagt nej till en del andra förfrågningar tidigare eftersom jag inte velat ta för mycket tid från familjen. Men som sammanträdesschemat ser ut, med runt fem årliga sammanträden fredag-lördag bör det kunna fungera med familjesituationen, och jag vill hoppas att jag kan tillföra en del till styrelsearbetet utifrån det engagemang jag har i övrigt.

Nu ska jag i ärlighetens namn erkänna att jag i utgångsläget inte är enormt bekant med EFK:s samlade ansvarsområden, jag har åtminstone halvhygglig kunskap om några av samfundets skolor, mission och vissa andra verksamhetsgrenar, men på andra håll är jag ganska blank. Om ni lovar att inte säga det till nån så har jag ännu aldrig heller varit på EFK:s stora sommarkonferens på Torp utanför Örebro. Jag och min fru bodde i den staden första året som gifta, men vi flyttade dit efter konferensen, och hann därifrån ungefär när den gick nästa år... Men hysssccchh, säg inget bara...

Nå, jag räknar med att få bra genomgångar av samfundets olika verksamheter i samband med första sammanträdet i september. Hoppas och tror att det kan bli ett givande engagemang, där jag kan få dra mitt lilla strå till stacken till ett av de kristna samfund i Sverige som både växer och frodas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar