fredag 11 maj 2012

Vald till ordförande i ny friskoleorganisation

Jo, jag utlovade ju en nyhet, och kan nu släppa informationen att några visionära personer under några år har sett behovet av att skapa en organisation som kämpar för ungdomars och deras föräldrars demokratiska rättighet att själva välja skola. Det har ju under senare år funnits ett hårt, och ofta rent aggressivt tryck på att förbjuda denna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt övriga internationella konventioner fastslagna rättighet. Detta är fullständigt orimligt i ett öppet, pluralistiskt samhälle. Den stora attackerna sätts av någon (hos den högljudda kritikergruppen inte oväntad) anledning in mot just kristna friskolor, av vilka min egen civila arbetsplats Kungsgymnasiet är en.

Initiativtagarna tillfrågade mig för kanske ett år sedan om jag ville bli ordförande för den nya organisationen, och efter en tids fundering tackade jag ja. Jag har sedan tidigare goda kontakter med några andra kristna gymnasier, och har under läsåret haft möjligheten att bygga upp goda kontakter med de övriga som finns i vårt land. Och fler ska vi förhoppningsvis bli! Det finns åtminstone en annan skola som avser att starta nästa år. (Bara som ett förtydligande vill jag lägga till att den omdiskuterade Laboraskolan i södra Småland inte är en kristen friskola, utan en icke-konfessionell sådan.)

Jag valdes till ordförande på årsmöte tidigare i år, då vi också antog stadgar för den nya organisationen som går under namnet KLEO - Fria Gymnasister. Namnet är en förkortning av Kristna Läroinrättningars ElevOrganisation. Som namnet antyder är alltså vårt fokus på att stå på elevernas sida och hävda deras rättigheter, snarare än huvudmännens, vilkas intressen tas tillvara av organisationer som exempelvis Friskolornas Riksförbund och Kristna Friskolerådet.

Nu i veckan skrev vi in de allra första medlemmarna i KLEO, och vi kommer under året att arbeta för att få ett brett medlemsstöd för vår organisation och dess arbete. Medlemskap är öppet dels för personer som går eller har gått på en friskola, och dels personer som stödjer KLEO:s syfte. Jag återkommer säkert ibland här på bloggen med mer info om detta och möjligheten att bli kostnadsfri stödmedlem i förbundet. Men det är roligt att kunna fungera i ytterligare en roll där jag kan få vara med och se unga människor växa i mognad och lära sig att fungera och påverka i det demokratiska samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar