torsdag 21 februari 2013

Här kommer Claphaminstitutets nya antologi!


Jag har nu återvänt till småländsk mark efter Claphaminstitutets rådsmöte som hölls igår i riksdagshuset, i en så traditionstyngd lokal som regeringens sammanträdesrum under tvåkammarriksdagens tid. Gårdagens möte var extra högtidligt eftersom vi därmed också firar våra fem första år som kristen tankesmedja i Sverige. Vår direktor Tuve Skånberg har gjort ett mycket gott och troget arbete med att förestå institutet sedan starten, och jag känner mig väldigt hedrad över att som informationssekreterare ha kunnat delta i det dagliga arbetet så aktivt som jag har kunnat parallellt vardagens lärar- och familjeansvar.

I samband med femårsjubileet släppte vi igår även officiellt antologin På goda grunder – fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten, en release som både Dagen och Världen Idag uppmärksammade. Dagens publisher Daniel Grahn hade därtill en väldigt uppskattande ledarspalt om kristen opinionsbildning i allmänhet, med särskild syftning på Claphaminstitutet: "Dagen till ära vill vi passa på att fira det svenska Claphaminstitutet som fyller fem år i dag. Clapham var den del av London som gav namn till en liten grupp vänner och familjer som delade värderingar, moral och ivern att sprida evangelium. Här fanns bland andra William Wilberforce, som personifierade kampen mot slaveriet under 1700- och 1800-talet. Claphaminstitutet ger nu ut sin första bok – en antologi med 59 välskrivna tidigare publicerade artiklar. Här finns ett gott komplement till Dagens ledarsida."

Själv medverkar jag som huvudförfattare eller medundertecknare till ett antal artiklar i antologin, och jag har även haft förmånen att ha huvudansvar för redaktörsarbetet, som i övrigt har skett just efter det mönster som kännetecknar en väl fungerande tankesmedja. Nämligen att flera arbetar i grupp, omdisponerar, slipar bort, lägger till och förfinar råmaterialet så att vi till slut har ett slutresultat av god kvalitet och som hela gruppen kan känna sig stolt över.

Vad stoltheten beträffar gäller den också den oerhörda kompetens och dignitet som Claphaminstitutet äger via alla de olika Fellows som har medverkat i vårt arbete. Detta blir extra synligt i den nya antologin, som inleds med en fyra sidor lång lista med medverkande prominenta personer från olika delar av samhället. Det är professorer och docenter, risdagsledamöter, överläkare, välkända opinionsbildare, höga jurister med mera, som på det här sättet har ställt sitt namn och sin faktakunskap till förfogande för att tillsammans med varandra kunna vara en tydlig kristen röst i samhällsdebatten.

Jag håller som bäst på att färdigställa en personlig hemsida med möjligheten att beställa böcker, men den är fortfarande i halvfärdigt skick. Men jag kan varmt rekommendera att skaffa boken till dig själv eller till en person eller institution som kan vara betjänt av en bred och djup bok som samlar det bästa av kristen opinionsbildning idag på 2010-talet. Boken är på 200 sidor, och kostar 169:-, och beställs därför i nuläget lämpligen via mejl, per(snabel-a)ordklass.se eller här.

Det är alltså med både tacksamhet och förväntan vi går vidare in i en för oss okänd framtid. Claphaminstitutet har på ganska kort tid blivit en känd och efterfrågad aktör i samhällsdebatten. Den rollen vill vi fortsätta och fördjupa under kommande år. Och nu har vi alltså även en artikelsamling i bokform som vi kan vara verkligt stolta över.

1 kommentar:

  1. Det är roligt att läsa om er tillförsikt! En röst som står upp för biblisk kristendom är synnerligen angelägen i Sverige idag.

    SvaraRadera