torsdag 18 mars 2010

Släpper titel inom kort

Då har vi tagit en redaktionell runda med det slutliga textutkastet till människovärdesskriften och landat i ett visst titelförslag. Tror mig kunna lova att släppa den tänkta titeln inom några få dagar.

Dödshjälp är ju ett absolut centralt tema i skriften, och ämnet har ju varit uppe mycket i debatten idag. Jag tar med emfas avstånd från avsiktligt dödande i sjukvården, men är samtidigt inte övertygad om att det aktuella fallet med den svårt sjuka kvinnan som ansöker hos Socialstyrelsen om möjligheten att sövas för att därefter få sin respirator avstängd är moraliskt självklart.

Det är juridiskt och moraliskt tillåtet att avbryta en livsuppehållande behandling när döden är omedelbart förestående och inga insatser kan påverka utgången. Man accepterar att döden inträder, men man eftersträvar den inte.Kanske överträds dessa principer inte i det här fallet. Men jag har inte tillgång till tillräcklig information om vare sig det aktuella fallet eller parallella fall för att kunna göra något säkert ställningstagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar