onsdag 17 mars 2010

Stolt över att undervisa på en kristen skola

Debatten om konfessionella skolor går vidare. Tomas Österberg skriver en - som brukligt - klok kommentar i Dagen. För mig som arbetar på en kristen skola som Kungsgymnasiet ter sig sekularisternas kritik generellt som djupt osaklig.

På vår skola är det självklart att varje elev får uttrycka sin mening och att vi visar respekt för varandra, även när våra åsikter i vissa frågor inte stämmer överens. Vi för också fortlöpande en levande diskussion kring var olika gränser bör dras. Som Österberg mycket riktigt noterar, ligger vi på kristna skolor ofta långt bättre till i detta arbete än på de flesta kommunala skolor. Vi är många som kan vittna om hur gudsförnekande lärare öppet gjort narr av kristna elever eller uttryckt en hånfullhet gentemot en kristen inställning i olika frågor.

Österberg hänvisar också till DN:s reportage i helgen som visar hur icke-kristna familjer väljer kristna skolor på grund av att de söker en skola med harmoni goda värderingar. Detta är något vi ser även på Kungsgymnasiet, där uppskattningsvis hälften av eleverna kommer från icke-kristna hem. Vi är inte en segregerande skola, utan en skola som vill knyta starkare band mellan människor. Vi är en kristen skola, och det innebär att vi är en skola för alla.

Det är hög tid att sekularisterna inser och börjar lägga sitt krut på att motarbeta de verkligt svåra problemen i vårt samhälle, istället för att attackera oss skolor som vill lägga en extra stor vikt vid läroplanens kristna värden som människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, omsorg om svaga och utsatta och så vidare. Om vi kunde stiga upp ur skyttegravarna och istället fatta varandras händer i detta arbete vore mycket vunnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar