måndag 27 februari 2012

Utmanar om kopplingen Sturmark och Tännsjö i ny nättidning

Oj, nu var det flera nya saker som blev offentliga på en gång! Organisationen Pro Vita har i dagarna startat en ny spännande nättidning med namn Liv och Rätt, med fokus på "nyheter ur ett demokrati- och människovärdesperspektiv". Att döma av den första utgåvan verkar tidningen starta med mycket höga journalistiska ambitioner, och såvitt jag kan bedöma borde den kunna ha goda möjligheter att bli en viktig opinonsröst i samhällsdebatten. Lägg den gärna som favorit och boka en nätprenumeration, det är få kronor för god journalistik.

Jag blev tillfrågad att skriva en artikel i inledningsnumret med fokus på Torbjörn Tännsjös underliga (inte för hans del, men för den förment humanistiska tidningen) artikel i senaste SANS där han på ett mycket halsbrytande sätt väljer att jämställa humanism ochg nazism. Under rubriken "Torbjörn Tännsjö bjuder upp - vem vill dansa med?" skriver jag:

"Utifrån denna koppling finns det all anledning att ifrågasätta redaktionens omdöme att ge röst åt en så uppenbart inhuman inställning. Det reser också frågan huruvida Humanisterna verkligen vill ställa sig på människans sida, eller om man i praktiken anser det vara viktigare att ge röst åt en religionskritiker som Tännsjö, även i de fall han torgför en filosofi som går emot det som människor vanligen förknippar med humanism."

SANS hörde av sig och frågade om de fick publicera artikeln hos sig; jag bollade vidare frågan till Liv och Rätts redaktion, så vi får se om den kommer även där. Hur Humanisterna önskar positionera sig framöver är en angelägen fråga i det offentliga samtalet, diskussionen kring detta kommer förmodligen att fortsätta på olika platser.

1 kommentar:

  1. Humanisterna välkomnar debatt - gärna vild och högljudd sådan. Ur det perspektivet är Tännsjös artikel inget konstigt alls. Är det konsekvent att särbehandla människor? Jag tror de flesta av oss tycker det, men frågan är på vilken grund? Du argumenterar faktiskt inte för det alls utan tycker bara att han inte bör bli publicerad. Men nog är det väl bättre med eftertanke än censur?

    SvaraRadera